Wczytuję dane...
Reklamacje i zwroty

INFORMACJA O ZWROTACH I REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH TOWARÓW ZAKUPIONYCH OD DNIA 25.12.2014R.

Zwroty

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (T-Net Tomasz Wojdyła, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 1b/11,) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy obowiązujący od 25.12.2014r. - pobierz (pdf)

Reklamacje

Informacje dotyczące oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi przez konsumenta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

    1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

    2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

    3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

    4. żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Jesteście Państwo zobowiązanie dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (T-Net Tomasz Wojdyła, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 1b/11,), ustalając wcześniej ze Sprzedającym sposób wysyłki.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku 
od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres poczty elektronicznej: sklep@bajkowaodziez.pl

Formularz reklamacji obowiązujący od 25.12.2014r. - pobierz (pdf)


INFORMACJA O ZWROTACH I REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH TOWARÓW ZAKUPIONYCH DO DNIA 24.12.2014R.

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, każdy Klient Sklepu ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni od daty odebrania przesyłki. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów użytkowania.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres: ul. Śniadeckich 1b/11, 75-453 Koszalin. Przesyłki wysłane za pobraniem  lub na koszt sklepu nie będą odbierane.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z dowodem sprzedaży oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem od odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania dotyczące zwrotów określone w regulaminie, Sklep dokona w ciągu 14 dni od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków zwrotu określonych w regulaminie Sklepu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

W przypadku nieuznania zwrotu towaru koszty związane z odesłaniem towaru zwracanego ponosi Klient.

Reklamacja

Klient Sklepu internetowego www.bajkowaodziez.pl ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową, wynikającej z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: ul. Śniadeckich 1b/11, 75-453 Koszalin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bajkowaodziez.pl . 

Klient dostarcza reklamowany Produkt na własny koszt na adres: ul. Śniadeckich 1b/11, 75-453 Koszalin  wraz z dowodem zakupu oraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu, koszt dostarczenia Produktu zostanie Klientowi zwrócony. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.